Sağlıkta ilk basamak: Aile hekimleri

Sağlıkta ilk basamak: Aile hekimleri

Çalışma Bakanı Erdem, Bağ-Kur’lu ve sosyal güvencesi olmadığı için Genel Sağlık Sigortalısı olanların prim borçlarına bakılmaksızın sağlık hizmetinden yararlanabileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem, 1 Ocak 2012'den itibaren çalışmayan, aylık veya gelir almayan ya da herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayanların, Genel Sağlık Sigortalı olduğunu hatırlattı. Bakan Erdem, GSS kapsamındaki kişilerin gelir testi yaptırarak, testin sonucuna göre kendileri için hesaplanan genel sağlık sigortası primlerini ödemeleri veya devlet tarafından karşılanmasıyla sağlık hizmetlerinden faydalanabildiğini belirtti. Gelir testlerinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapıldığını hatırlattı.

Ahmet Erdem, testin sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının, aylık tutarı asgari ücretin 3'te 1'inden az olanlar kendileri prim ödemeden, primlerin bu orandan fazla olması halinde ise kendilerince prim ödeyerek sağlık yardımlarından faydalandığını ifade eti.

"Kanuna eklenen geçici bir madde ile bu kapsamda olup da genel sağlık sigortası tescili yapılmış, ancak gelir testine hiç başvurmayan ve primlerini ödemeyen vatandaşlarımıza bir takım kolaylıklar sağlanması amacı ile bu düzenlemeyi yaptık. Vatandaşlarımızın kanunda belirtilen bu sürede gelir testine başvurmaları halinde çıkan sonucun ilk tescil tarihinden itibaren uygulanması hakkını getirdik. Diğer taraftan, aynı kanun ile ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borcu olan vatandaşlarımıza bu borçlarını peşin veya 18 aya kadar taksitle 2'şer aylık dönemler halinde ödeyerek, sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanını getirdik."

GSS tescili yapılanlardan, gelir testine hiç başvurmayanların bu durumdan faydalanmaları için en geç 30 Eylül mesai bitimine kadar müracaat etmiş olmaları gerektiğini belirten Erdem, şöyle devam etti:

"Bu süre içerisinde gelir testine müracaat etmeyen vatandaşlarımız, yapılandırma kanunundan önce olduğu gibi yine gelir testine müracaat edebilecekler ve çıkan sonuca göre primlerini ödeyebilecek ve bu borçlarını yapılandırmak için en geç 02.11.2015 tarihi mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları gerekmektedir. Bakanlar Kurulu kararı ile Bağ-Kur'lu ve sosyal güvencesi olmadığı için Genel Sağlık Sigortalısı olan vatandaşlarımızın prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ve devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden sağlık hizmeti alabilecekler. Böylece, gelir testi yaptıramayan, primlerini ödeyemeyen veya yapılandıramayan Genel Sağlık Sigortalılarımızın konuya ilişkin sorunlarını gidermiş olduk."