Kuruluş Hakkında

Gerçekler bize muhtaç değil, bugün değilse yarın mutlaka ortaya çıkar. Amacımız yalnızca yarını bugüne taşıyan bir habercilik. Basının sansür, tutuklama ve şiddetin hedefi olduğu günlerin dünde kalması için gazetecilikte ısrar ediyor, gerçeği sırtımızda taşıyoruz. Ancak bir arada başarabileceğimizi biliyoruz. Gerçeği topluma ulaştırmak için çalışkan olmanın sözünü veriyoruz.

İlkeler

Çıktığımız yolda gazetecilik ilkelerine ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz:.

Odak Haber,

. İnsan hak ve özgürlüklerine saygı duyar

. Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet farkı gözetmeksizin toplumsal farklılıklara saygı duyar

. Toplumun doğru haber alma hakkını sonuna kadar savunur

. Gazetecilik etiğinden taviz vermez

. Basın özgürlüğünü savunur, sansüre karşı mücadele eder.