Yargıtay kusurlu eşe verilen nafakaya 'dur' dedi

Yargıtay kusurlu eşe verilen nafakaya 'dur' dedi
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden boşanan kadına verilen nafaka kararını iptal etti. Kararın gerekçesinde kadının ilişkide kusurlu olduğu ve daha kusurlu olan tarafa nafaka verilemeyeceği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Amasya Merzifon'da ikamet eden çiftin boşanmasının sonrasında kadın, eski eşine nafaka, eşi ve eşinin babasına da tazminat davası açtı.

Aile mahkemesi sıfatıyla davayı gören Merzifon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabul edilmesine karar verdi ve davacı kadına 250 lira nafaka verilmesine, tazminat isteklerinin ise reddedilmesine karar verdi. Kararın netleşmesinin sonrasında davalı tarafın talebi ardından Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, kanun yararına bozma talebinde bulundu.

Kanun yararına bozma talebini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı sonuca etkili olmamak üzere bozdu.

"DAHA AĞIR KUSURLU OLMAMASI LAZIM"

Yerel mahkeme kararına göre kadının kusurlu davranışları sebebiyle eşlerin boşanmasına karar verildiği söylenen kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesine göre nafakaya hak kazanmak için kişinin daha ağır kusurlu olmaması gerektiği belirtildi.

Bu açıdan kadına nafaka verilmesi kararının hatalı olduğuna dikkat çekilen kararda, "Tarafların kesinleşen boşanma davasının gerekçesinde boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kusurlu olduğu kabul edildiğine göre, mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine aykırı olacak şekilde davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kısmen kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir." tespitine yer verildi.

Öte taraftan, davacı kadının açtığı tazminat davasına bakma yetkisinin de Merzifon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bulunmadığı aktarılan kararda, mahkemenin tazminat talebi ile alakalı dosyayı tefrik etmesi gerekirken bu doğrultuda karar vermesinin de yasaya aykırı olduğu belirtildi.