Yürürlüğe giriyor: Altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği

Yürürlüğe giriyor: Altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği
Merkez Bankası Türk Lirası'na olan talebin artması için , altın hesabını TL'ye çevirene destek verecek. Hesapların TL'ye çevrilmesinde gram altın fiyatı esas alınacak.

Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. 

Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin yayımlanan tebliğine göre, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek.

Mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarının TL’ye çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

Tebliğin amacı, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin Altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi durumunda mevduat ve katılım hesap sahiplerine sağlanacak destekle ilgili usul ve esasları düzenlemek olarak açıklandı. 

3 AY, 6 AY VEYA 1 YIL VADE

Yönetmelik hükümlerine göre, TL’ye dönüştürülecek altın hesaplarına banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak. 

Bu kapsamdaki katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde meydana gelen maliyetten düşük olması durumunda aradaki farkı katılım bankacılığı kuralları çerçevesinde katılım bankası karşılayacak. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankası tarafından ödeme yapılmayacak.

MEVDUAT SAHİBİNE ANAPARA İLE FAİZ

Vade sonunda TL  mevduat hesap sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın bankalar tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması halinde, fiyat farkı üzerinden hesaplanan fiyattan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

TL mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Dönüşüm desteğinden bir defa yararlanılabilecek.