Bakanlıktan ilginç teklif! Bekarlar daha fazla vergi verecek

Bakanlıktan ilginç teklif! Bekarlar daha fazla vergi verecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni vergi düzenlemesi teklifinde bekarlardan daha fazla vergi alınabilecek bir düzenlemeyi teklif etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) kapsamında, Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu bir alt komisyonunda sunum gerçekleştirdi.

Farklı teklifler sunan Bakanlık, aile kuranların daha az vergi vereceği bir düzenleme teklif etti.

Türkiye gazetesinden Fırat Aydoğmuş'un haberine göre sunumda kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 38,8 olduğu kaydedildi. 15 yaş üzerindeki 31 milyon kadından 22 milyonunun çalışmadığının belirtildiği sunumda kırsalda çalışan kadınların yüzde 96’sı para almadan, aile işçisi ve kayıt dışı olarak çalıştığı bildirildi.

Aile Bakanlığının komisyona sunduğu teklifte yer alan öneriler şu şekilde sıralandı:

Kamuda görev yapan memurlar için çocuk ilköğretim çağına gelinceye dek ebeveynlerin yarı zamanlı çalışması ile ilgili bir düzenleme olmalı. Mesai saatlerinin kreş, okul öncesi eğitim kurumlarıyla giriş ve çıkış saatleriyle uyumlu olacak biçimde birtakım çalışmaların yapılmasına gereksinim var.

Koronavirüs salgını boyunca edinilen tecrübelerden faydalanarak kamuda esnek çalışma ile alakalı kalıcı düzenlemeler yapılabilir, işin elverdiği kadar, tercihe bağlı olarak iş yerinde ve evden çalışma biçiminde hibrit modellerin uygulanması mümkündür.

Bakım sorumlulukları sebebiyle kamu görevlilerine tercihe bağlı olarak esnek mesai sistemi uygulaması da gene önerilebilecek çalışmalar içinde görünüyor.

Aile Bakanlığı, doğum sonrası ücretli babalık izni süresinin arttırılmasında yarar olduğunu belirtti.

Doğum sonrası ücretli babalık izni süresinin arttırılmasında yarar var. Kreş desteği, ücretli izinler başta gelmek üzere doğum sonrası izinler artırılabilir, aile dostu vergilendirme politikaları uygulanabilir.

Çalışanlara kreş için nakit desteğinin ya da farklı teşviklerinin sağlanması, ücretli analık, babalık izin sürelerinin arttırılması, evliler ve bekârlar için farklı vergi oranlarının belirlenmesi, çocuk sayısına göre çalışanların vergi dilimlerinde değişiklikler yapılması ya da belli oranlarda vergi iadesinin verilmesi gibi düzenlemeler de gene üstünde çalışılabilecek konu başlıkları.

Kadın işçilere doğum sebebiyle iş göremezlik durumunda gelir kaybına uğramamaları için günlük kazancının hepsinin ödenmesi, esnek çalışma biçimleri güvenceli esneklik modeline uygun bir yapıya kavuşturulması, ebeveynlerin dönüşümlü olmak şartıyla senelik izinlerini çocuklarının tatil zamanlarında kullanabilecek biçimde esnetebilmesi doğrultusunda önerilerimiz yer alıyor.