Döviz kredileri yapılandırmasında Merkez Bankası kuru ayarı

Döviz kredileri yapılandırmasında Merkez Bankası kuru ayarı
Döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin lira bazlı olarak yapılandırılmaları durumunda, yapılandırma tarihindeki Merkez Bankası döviz kurları esas alınacak.

Döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin lira bazlı olarak yapılandırılmaları durumunda, yapılandırma tarihindeki Merkez Bankası döviz kurları esas alınacak.
Cumhurbaşkanı'nın, kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda değişiklikler kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre, bu kapsamda sağlanacak kefalette, işletme kredilerinin vadesi "en az altı ay" ve anapara ödemesiz dönemi "en çok bir yıl" olmak üzere, "en çok beş yıl" olacak.
Her bir yararlanıcı için kefalet limiti,
- KOBİ tanımındaki yararlanıcılarda en çok 25 milyon lira,
- KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için 200 milyon lira olmak üzere,
bakanlık tarafından belirlenecek.
Aynı kararda, ödemesiz döneme ilişkin faizlerin bir yıllık tahakkuk süresine ihtiyaç duyulması durumunda, bir ay eklenmesi hüküm altına alındı. Kefalet verilen kredilerin yeniden vadelendirilmesi ya da yapılandırılması durumunda, belirlenen bu sürelerin aşılması halinde süreye en çok 36 ay eklenebilecek.
Kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere;
- işletme kredilerinde 96 ayı,
- yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden çok azla yapılandırma yapabilecek, kredi vadesini değiştirebilecek.
Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem en fazla 12 ay olarak uygulanacak.
Eximbank ve diğer kredi verenlerin, gelişmekte olan ülkelere ve bu ülkelerdeki finansman kurumlarına uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı işletme ve yatırım  kredilerinin ana para ödemesiz dönemi veya vadesi bu kararda öngörülen sürelerden farklıysa, söz konusu kuruluşun ana para geri ödemesiz dönemi ve vadeleri esas alınacak.
Temerrüt durumunda düşülmesi durumunda;
- kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunulmadan önce,
- bu kararla belirlenen yapılandırma hükümleri kapsamında,
- veya finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmelik kapsamında,yapılandırma olanağının tanınmış olması zorunlu tutuldu.