Google'a rekabet ihlâli soruşturması

Google'a rekabet ihlâli soruşturması
Yandex'in Google hakkında rekabeti sınırlayıcı ihlâlleri nedeniyle yaptığı başvuru yeniden değerlendirildi.

Yandex'in Google hakkında Temmuz 2015'te açtığı rekabet sınırlayıcı ihlâl davasında, ilk etapta "Google'a görüş bildirimi" ile sınırlı kalan yaptırıma Yandex'in itiraz etmesi üzerine, Rekabet Kurulu Google hakkında yeniden soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Google'ın mobil işletim sistemi, mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve şirket ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin, 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlâl ettiği iddiasını içeren şikayet başvurusu, tekrar değerlendirildi.

İlk başvuruda ne oldu?

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’nin ilk kararında, Google'ın faaliyetleri incelenmiş ve 28.12.2015 tarihinde, 15-46/766-281 sayı ile, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmişti. Şirkete, 'görüş bildirilmesine' karar verilmişti.

Ankara 5. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada Mahkeme’nin yürütmenin durdurulması talebini reddetmesi ve Yandex'in itirazı üzerine, “soruşturma açılmasına gerek olmadığına” ilişkin kararın yürütmesi durduruldu. Yani, Google Inc., Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. şirketleri hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

4. ve 6. maddeler ne anlama geliyor?

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. madde ise hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklıyor. Soruşturma, Google'ın faaliyetlerinin, 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddeleri kapsamında ihlâl olup olmadığının tespiti amacıyla başlatıldı.

Yandex'in başvurusu neydi?

Yandex'in itirazı, Google'ın Android işletim sistemi yüklü cihazlara kendi programlarını önceden yerleştirmesi ve kendi konum servislerini kullandırarak rekabeti engellemesi üzerine kurulu.

10.07.2015 tarihli başvuruda, Google'ın orijinal ekipman üreticileri ile imzaladığı mobil uygulama dağıtım sözleşmeleri, gelir paylaşımı sözleşmeleri, Android uyumluluk programı ve parçalara ayırmama sözleşmeleri ile Android işletim sistemini tercih etmek isteyen ekipman üreticilerine, cihazlarına Google uygulama/uygulama mağazası/hizmetlerinin önceden yüklenmesi şartını getirdiği belirtiliyor.

Yandex,böylelikle Google'ın uygulamalarını ayrıcalıklı yerleştirme imkânı elde ettiğini, konum sağlayıcı olarak “Network Location Provider”ını kullanmanın zorunlu olduğunu, böylece Google uygulamalarının birbirine bağlandığını ifade ediyor.