AMASYA TAŞOVA’DA 'ÇAMBÜKÜ’NE OSB İSTİYORUZ' KAMPANYASI BAŞLATILDI. ÇAMBÜKÜ KÖYLÜLERİ AYLAR SONRA YENİDEN TRAKTÖRLERİYLE OSB KARŞITI EYLEM YAPTI

AMASYA TAŞOVA’DA 'ÇAMBÜKÜ’NE OSB İSTİYORUZ' KAMPANYASI BAŞLATILDI. ÇAMBÜKÜ KÖYLÜLERİ AYLAR SONRA YENİDEN TRAKTÖRLERİYLE OSB KARŞITI EYLEM YAPTI
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde tarım arazilerine yapılmak istenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi, mahkeme kararıyla iptal edilmesine rağmen AKP'li Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün projeyi hayata geçireceklerini açıklaması sonrası sosyal medya üzerinden 'Taşova halkı OSB istiyor' kampanyası başlatıldı. Bunun üzerine OSB yapılması planlanan mera alanında dün köylü kadınların eyleminin ardından bu kez traktörleriyle toplanan köylüler eylem yaparak OSB projesine tepki gösterdi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde tarım arazilerine yapılmak istenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi, mahkeme kararıyla iptal edilmesine rağmen AKP'li Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün projeyi hayata geçireceklerini açıklaması sonrası sosyal medya üzerinden 'Taşova halkı OSB istiyor' kampanyası başlatıldı. Bunun üzerine OSB yapılması planlanan mera alanında dün köylü kadınların eyleminin ardından bu kez traktörleriyle toplanan köylüler eylem yaparak OSB projesine tepki gösterdi. Çambükü köylülerinin avukatı Mehmet Celep, “Çambükü'nde kurulacak OSB sadece Çambükü'ne değil, Yeşilırmak Havzası'nda ve Taşova’da da ekolojik anlamda bitki ve hayvan yetiştiriciliğine sekte vereceğinden faydalı olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

Amasya Valiliği'nin Çambükü köyünde tarım arazileri üzerine OSB yapma projesi Samsun 1. İdare Mahkemesi tarafından 18 Ekim 2023'te iptal edildi. Mahkemenin bu kararına rağmen yerel yöneticilerin ve AKP’li siyasetçilerin OSB ısrarı bitmedi. AKP'li Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün sosyal medyada ve katıldığı toplantılarda 'OSB’yi Çambükü köyüne yapacağına' dair açıklamaları üzerine sosyal medya üzerinden 'Taşova’da OSB istiyoruz' şeklinde kampanya başlatıldı. 

Çambükü köyü halkı ise bu yaşanan gelişmelerin ardından aylar sonra yeniden OSB karşıtı mücadeleye başladı. Köylü kadınlar dün mera alanında “Ovama, suyuma, toprağıma dokunma, adalet istiyoruz” sloganlar atarak, eylem yaptı.

“DEVLET BÜYÜKLERİME SESLENİYORUM EKİN EKEMEDİK BİR ÇÖZÜM BULUN”

Köylü yurttaş Mehmet Dönmez, “Devlet Büyükleri bak bir ekin ekemedik bunlar elimizde kaldı, ahırdan gübre çekemiyoruz, gübreler elimizde kaldı. Büyük olarak sizlere sesleniyorum bunun bir çaresine bakın biz kaldık. Daha bir avuç ekin ekemedik. Millet hep ekti bitti. Biz daha bir avuç ekin ekemedik” dedi.

“İDARE KURDUĞU KOMİSYONLA MAHKEME KARARLARINI BERTARAF ETMEK İSTİYOR”

Çambükü Köylülerinin avukatlarından Mehmet Celep şunları söyledi:

“Bilindiği üzere 2021 yılı içerisinde Amasya Taşova Çambükü köyünde bir OSB kurulmasına karar verilmişti. Verilen bu OSB kurulması kararına karşı Çambükü Köyü Muhtarlığı ve Çambükü köyünden diğer şahıslar adına tarafımızca davalar açılmıştı. Bu açılan davalardan en önemlisi olan OSB kesin kararı yani Sanayi Bakanlığı tarafından verilmiş olan OSB kesin kararı iptal edilmiş ayrıca, yapılan çevre düzeni planı da yine açmış olduğumuz diğer bir davayla iptal edilmişti. Mahkemelerin vermiş olduğu iptal kararlarından sonra, davalı idareler 2023 yılı içerisinde 2021 yılında kurulan bu OSB'yi telkin etmişler tamamen hükümsüz hale getirmişler. 2023 yılında yeni bir OSB kurmuşlardır. Bu OSB'yi kurarlarken de kendileri şöyle bir yol izlenmiştir. Özellikle Samsun 3. Bölge İdare Mahkemesi ile Samsun 1. İdare Mahkemesi lehimize verilen kararların gerekçelerinden OSB kurulurken, alternatif alan araştırmalarının yeterli usule uygun hukuka uygun yapılmadığı yönünde hüküm kurulmuştu. Söz konusu bu mahkeme gerekçeleri bertaraf edilebilmek adına idareler tarafından bir komisyon kurulmuş alternatif alan araştırması yapılmış ve netice itibarıyla Çambükü köyünden OSB kurulmaya uygun daha iyi bir yer olmadığı yönünde bir rapor tutularak bu rapor ekiyle beraber bakanlığa gönderilmiş ve yeni bir OSB 2023 yılında kurulmuştur. Bizce bu alternatif alan araştırılması da hukuka uygun usule uygun değildir. Açmış olduğumuz davada zaten bu gerekçelere yeterince değindik. 2023 yılında kurulan söz konusu OSB ile ilgili de yürütme durdurma talepli olarak dava açtık ve açılan dava şu an Samsun 2 İdare Mahkemesi'nde görülmektedir. Yürütme durdurma kararı alacağımızı düşünüyoruz.

“HUKUKA UYGUN ÇEVRE DÜZENİ PLANI YOKTUR”

Özellikle değinmek istediğim bir diğer husus da ilk OSB kurulduktan sonra alınan çevre düzeni planının da iptal edilmiş olduğudur. Yani hem ilk OSB hem de kurulan yeni OSB ile ilgili olarak yasaya uygun hukuka uygun bir çevre düzeni planı şu an yoktur. Dolayısıyla bağlı işlemlerin de yok hükmünde olması gerekmektedir. Biz bununla ilgili de mahkemeye bir açıklama yaptık. Mahkemeden yürütme durdurma ile ilgili de yine olumlu bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Neden böyle bir açıklama yaptım? Şöyle bir durum var. Son zamanlarda Taşova kamuoyunda özellikle sosyal medyada 'Taşovalılar OSB istiyor' diye paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bu nedenle kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini düşündüm. OSB ile ilgili hukuksal süreç şu anda böyle.

“KOLLUK KUVVETLERİYLE KÖYLÜLERİN KARŞI KARŞIYA GELMEMESİ İÇİN YARGI KARARLARI BEKLENSİN”

2021 yılındaki OSB telkin edildi ve yeni bir OSB kuruldu. Özetle o OSB ile ilgili de biz yürütme durdurma kararı aldık. Biz hem valiliğin hem bakanlığın, yani davalı İdarelerin mahkeme kararlarını beklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü daha önce mahkeme kararları beklenmeden OSB fiziki olarak kurulmaya çalıştı ve kolluk kuvvetleri ile köylü karşı karşıya kalmıştı. Bu da ulusal basında çok yer edinmişti. Yine aynı şeyler yaşanmaması adına mahkeme kararlarının sonuçlarının beklenmesini daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz.

“OSB YEŞİLIRMAK HAVZASI VE TAŞOVAYI EKOLOJİK ANLAMDA ETKİLEYECEK”

Diğer taraftan Çambükü'nde kurulacak OSB sadece Çambükü'nü değil, Yeşilırmak Havzası'nı ve Taşovayı’da ekolojik anlamda bitki ve hayvan yetiştiriciliğine sekte vereceğinden faydalı olmayacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili bilimsel raporlar açıklamalar ileride kamuoyuyla paylaşılacak. Bu nedenle Taşova’da, Taşova halkının 'OSB istiyoruz' diye paylaşım yaparken aslında OSB ile ilgili gerçeklere tamamen vakıf olmadığını düşünüyoruz.”