ATEM BAŞKANI AKÇAM, KKTC’DE EMLAK YATIRIMI YAPMAK İSTEYENLERİ UYARDI: “MAĞDURİYET YAŞANMAMASI ADINA, SATIN ALINACAK MALIN MÜLKİYET DURUMU MUTLAKA ÖĞRENİLMELİ”

ATEM BAŞKANI AKÇAM, KKTC’DE EMLAK YATIRIMI YAPMAK İSTEYENLERİ UYARDI: “MAĞDURİYET YAŞANMAMASI ADINA, SATIN ALINACAK MALIN MÜLKİYET DURUMU MUTLAKA ÖĞRENİLMELİ”
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) emlak yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara uyarıda bulundu. Akçam, “Konut/arsa satın alırken veya bir müteahhitle anlaşarak konut yaptırmaya karar verirken herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amac...

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) emlak yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara uyarıda bulundu. Akçam, “Konut/arsa satın alırken veya bir müteahhitle anlaşarak konut yaptırmaya karar verirken herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla, satın alınacak malın mülkiyet durumu mutlaka öğrenilmeli. Satın alınacak olan taşınmaz mal üzerinde ipotek, haciz vb. bir kısıtlama olup olmadığı veya taşınmazın satışına engel herhangi bir kişisel beyan veya durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar mutlaka ilgili Tapu ve Kadastro Dairesi’nden kontrol edilmelidir” dedi.

ATEM Başkanı Hakan Akçam, bugün yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda KKTC’de arsa payı alarak daire sahibi olmak isteyenlerin ve bu konuda pazarlama yapan emlak danışmanlarının sayısında artış yaşandığını belirterek uyarılarda bulundu. Akçam, şunları kaydetti:

“SATIN ALINACAK MALIN MÜLKİYETİ MUTLAKA ÖĞRENİLMELİ”

“Konut/arsa satın alırken veya bir müteahhitle anlaşarak konut yaptırmaya karar verirken herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla, satın alınacak malın mülkiyet durumu mutlaka öğrenilmeli. Taşınmaz malın müstakil veya müşterek/hisseli mülk olup olmadığının önceden bilinmesi gerekiyor. Satın alınacak olan taşınmaz mal üzerinde ipotek, haciz vb. bir kısıtlama olup olmadığı veya taşınmazın satışına engel herhangi bir kişisel beyan veya durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar mutlaka ilgili Tapu ve Kadastro Dairesi’nden kontrol edilmelidir.

“KAYITSIZ MÜTEAHHİDE İNŞAAT YAPTIRMANIN KKTC YASALARINA GÖRE SUÇ OLDUĞU BİLİNMELİDİR”

Güvenilir, uzman ve bağlı bulunduğu sektörde tescilli olmayan ve/veya ilgili mercilere kayıtlı olmayan kişi veya firmalarla çalışılması önerilmemektedir. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne (KTİMB) ve İnşaat Encümenliği’ne kayıtlı olan müteahhitler tarafından inşa edilen yapılar tercih edilmeli ve ayrıca kayıtsız müteahhitliğin ve kayıtsız müteahhide inşaat yaptırmanın KKTC yasalarına göre suç olduğu, bunun her iki taraf için de cezai yaptırımının olduğu bilinmelidir. Öncelikle satın alınacak olan taşınmaz malla ilgili projenin tüm teknik şartname ve detaylarının öğrenilmesi, ondan sonra sözleşme imzalanması tavsiye edilmektedir. Sözleşme imzalandıktan sonra projenin her iki taraf açısından da bağlayıcı olduğu unutulmamalıdır.

“ALICININ MAĞDURİYETE UĞRAMAMASI, KAPSAMLI VE YASAL BİR SÖZLEŞMEYLE MÜMKÜNDÜR”

Satın alınacak taşınmaz mal konut ise yüklenici firmanın projeyle ilgili inşaat ruhsatı izinlerini almış olması gerekmektedir. Satın alınacak olan taşınmaz mal ‘tamamlanmış arsa’ niteliğinde ise hisseli ya da müstakil mülk olup olmadığı ve devir şartları öğrenilmelidir. Taşınmaz mal, halen devam eden ‘parselasyon projesi’ niteliğinde ise yüklenici firmanın projeyle ilgili inşaat ruhsatı izinlerini alınmış olduğundan emin olunmalıdır. Taşınmaz malla ilgili taraflar arasında uyuşmazlık olması halinde durumun adli makamlara yasal ve sağlıklı koşullarda aktarılabilmesinin ve alıcının herhangi bir mağduriyete uğramamasının ancak ve ancak doğru, kapsamlı ve yasal bir şekilde yapılmış olan bir sözleşmeyle mümkün olabileceği unutulmamalıdır.

“RAKAMLAR SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLMELİDİR”

Satın alınacak taşınmaz malın toplam satış bedeline nelerin dahil olduğu iyice anlaşılmalı, taraflar arasında yapılacak sözleşmede tüm uygulamalar ve rakamlar açıkça belirtilmelidir. Alıcıya vaat edilen her şeyin sözleşmeye dahil edilmesi ve sözleşmeyle ilgili tüm harçların ödenerek Tapu ve Kadastro Dairesi’ne 30 gün içerisinde kaydı yaptırılması önemlidir.”