TÜİK: OCAK AYINDA GÜVEN ENDEKSİ, HİZMET VE PERAKENDE SEKTÖRLERİNDE DÜŞTÜ

TÜİK: OCAK AYINDA GÜVEN ENDEKSİ, HİZMET VE PERAKENDE SEKTÖRLERİNDE DÜŞTÜ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; güven endeksi ocak ayında, hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 azaldı. İnşaat sektöründeki güven endeksi ise yüzde 0,6 oranında hafif yükseldi....

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; güven endeksi ocak ayında, hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 azaldı. İnşaat sektöründeki güven endeksi ise yüzde 0,6 oranında hafif yükseldi.

TÜİK, ocak ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 azalırken inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı.

TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve üçer aylık dönemlerdeki değişimler ve beklentiler şöyle:

HİZMET SEKTÖRÜ

Hizmet sektöründe güven endeksi, aralık ayında 120,1 iken ocakta 118,1’e geriledi.

Son 3 aylık dönemde iş durumu, aralıkta 119 iken bu oran ocakta 119,1’e yükseldi.

Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep aralıkta 118,3’tü. Bu oran, ocakta 118,3’te sabit kaldı.

Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi, aralıkta 123,1 iken bu oran ocakta 117,0’a geriledi.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, aralıkta 127,5 olarak ölçülmüştü. Bu oran, ocakta 126,2’ye geriledi.

Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar, aralıkta 136,8 olarak ölçülmüştü. Bu oran, ocakta 144,7’ye yükseldi.

Mevcut mal stok seviyesi, aralıkta 103,1 iken ocakta bu oran 102,2’ye geriledi.

Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi, aralıkta 142,6 iken ocakta bu oran 131,6’ya geriledi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ

İnşaat sektöründe güven endeksi, aralıkta 92,6’ydı. Ocakta bu oran, yükselerek 93,2’ye çıktı.

Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi, aralıkta 80,5 iken bu oran ocakta aralıkta 86,1’e yükseldi.

Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi, aralıkta 104,8 olarak ölçülürken bu oran ocakta 100,2’ye geriledi.