TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI ARSLAN: “MUAYENEHANELERİMİZİN KAPANMASINA NEDEN OLAN HAKSIZ UYGULAMAYA SON VERİLMELİDİR”

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI ARSLAN: “MUAYENEHANELERİMİZİN KAPANMASINA NEDEN OLAN HAKSIZ UYGULAMAYA SON VERİLMELİDİR”
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Manisa’da AKP’li Yunusemre Belediyesi tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle bir veterinerin muayenehanesinin mühürlenmesine tepki gösterdi. Arslan, “Mevzuatta veteriner hekim muayenehanelerine T...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Manisa’da AKP’li Yunusemre Belediyesi tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle bir veterinerin muayenehanesinin mühürlenmesine tepki gösterdi. Arslan, “Mevzuatta veteriner hekim muayenehanelerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsat verileceği hükme bağlanmıştır. Belediyeler, işyeri açma ve çalışma ruhsatı adı altında veteriner hekimlerden ayrıca ikinci bir ruhsat istemektedir. Muayenehanelerimizin kapanmasına neden olan haksız uygulamaya son verilmelidir” dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, bugün yazılı açıklama yaptı. Mevzuatta, veteriner hekim muayenehanelerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsat verileceğinin hükme bağlandığını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"DAYANAK, MEVZUATA AYKIRI ÇIKARILAN BİR YÖNETMELİK: Ancak, ilgili mevzuata aykırı olarak 2005 yılında çıkarılan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gerekçe gösterilerek belediyeler, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı adı altında veteriner hekimlerden ayrıca ikinci bir ruhsat istemektedir. Danıştay’ın kararları da bir işyerinin açılışına ve ruhsatlandırılmasına ait özel bir yasal düzenleme var ise belediyelerin ayrıca işyeri açılış ruhsatı isteyemeyeceği yönünde kararlar olmasına rağmen, Manisa’da faaliyet gösteren meslektaşımızın Fatih Gedik’in muayenehanesi, Manisa Yunusemre Belediyesi tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlenmiştir.

BELEDİYELERİN MUAYENEHANELERİ MÜHÜRLEMESİ VE KAPATMASI KABUL EDİLEMEZ: Veteriner muayenehanelerinde, gerekli ve zorunlu hususların denetlemesini ve belirli hizmetleri yapma gibi harç alınmasını gerektirecek bir belediye faaliyetinin olmaması, işyerinin kâr amacı gütmemesi, özel kanunları ile ruhsata tabi sağlık faaliyeti olması nedeniyle belediyeden işyeri açma izni almasını gerekli ve haklı kılacak hiçbir durum söz konusu değildir. Üstelik veteriner hekim muayenehanelerinde hasta bakımı kesintisiz olmakta, kapatılması durumunda tedavi edilen hastaların mağduriyeti kaçınılmaz olmaktadır. 1930 yılında yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile gerekli sağlık şartlarını sağlamak, hastalıklarla mücadele etmek, halk sağlığını korumak için Hıfzıssıhha Kurullarında yer alan bir meslek grubu olan veteriner hekimlerin ve muayenehanelerinin 2005 yılında çıkarılan bir yönetmelik ile belediyeler tarafından denetlenmesi, ruhsata tabi tutulması ve muayenehanesinin mühürlenmesi ve kapatılması kabul edilemez.

MAĞDURİYETLERE SON VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ: Veteriner hekim muayenehanelerine, belediyelerden ikinci kez ruhsat alınmasını getiren bu haksız düzenlemenin diğer serbest meslekler olan doktor ve diş hekimi muayenehaneleri, avukatlık büroları, muhasebe büroları, noterler, mimar ve mühendis bürolarında olduğu gibi 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun’a bir torba yasa ile eklenerek halk sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre sağlığı ve sağlıklı hayvansal gıdanın teminatı olan veteriner hekimlerin mağduriyetlerine son verilmesini talep ediyoruz. Manisa Yunusemre Belediyesi’ni aldığı bu karardan dönmesini ve yanlışlığı düzeltmesini bekliyoruz.”