Bakan Tunç Noterlik Sayısının İki Katını Çıkarıldığını Açıkladı

Bakan Tunç Noterlik Sayısının İki Katını Çıkarıldığını Açıkladı
Türkiye Noterler Birliği, 53. Olağan Kongresi'nde konuşan Bakan Tunç noterlerin önemine vurgu yaptı ve noter sayısını açıkladı.

Türkiye Noterler Birliği, 53. Olağan Kongresi Ankara'da düzenlendi ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kongreye katıldı.

Kongre öncesi konuşan Bakan Tunç, “Medeniyetimizin tesis edilmesinde hukuk sisteminden sonra belki de en önemli adım yazının keşfedilmesi. İnsanlık, yazıyla bilgi ve tecrübelerinin yanında hukuk kurallarını da toplumda yaygınlaştırmış ve gelecek şartlara karar verilmiştir. Aynı zamanda yazının kullanılmasıyla da insanlar arasındaki hukuki ve ticari gelişmeler kayıt altına alınmıştır. Tarih boyunca hukuki ilişkilerin kaydedilmesinde kullanılan yazı, insanlar arasında uyuşmazlıkların çıkmasını önlemenin yanında ihtilaf çıktıktan sonra haklı olan tarafın tespitinde önemli bir kaynak olmuştur. Ancak herkesin okuma yazma bilmemesi ve yazılı belgelerin taklit ve tahrif edilebilme ihtimali, yazılı belgelerin korunması ihtiyacını doğurmuştur. Bu belgelerin korunması ve sözleşmelerin yerine getirilmesi kamu düzenini doğrudan ilgilendirdiği için devletler de bu alana müdahil olmak zorunda kalmışlardır. Ve böylece noterlik mesleği ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

'İslam Hukukunda Noterlik Mesleğine Büyük Bir Önem Verilmiştir'

İslam hukukunda noterlik mesleğine büyük bir önem verildiğini ifade eden Yılmaz, “Bugünkü noterlik mesleğinin Batı’ya İslam hukukundan geçtiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda noterlik müessesi Kur’an-ı Kerim’de bir borcun adil bir katip tarafından şahit huzurunda yazılmasının emredilmesiyle başlamıştır. Ve bu işlemi yapana katib-i adil denilmiştir. İslam hukukunda noterlik mesleğine büyük bir önem verilmiştir. Noterlerin adil, güvenilir ve kusurdan uzak kimselerin olması gerektiği belirtilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Yılmaz konuşmasında iş dünyasında yapılan pek çok anlaşmanın ve işlemlerin noterlerin onayı ve kaydıyla güvence altına alındığını dile getirdi. Noterlik kurumunun temel özelliklerinin tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve güvenirlik olduğunu kaydeden Yılmaz, bu özelliklerin noterlerin hiçbir tarafın çıkarını gözetmeden sadece yasaların kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda hareket etmelerini sağladığını vurguladı. Taşınmaz satış sözleşmesi uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Yılmaz, “Bazı uygulamadan kaynaklanan bazı eksiklikler, sıkıntılar var. Bunu daha işler hale getirebileceğimiz konusunda kafa yormak lazım. Taşınmaz satış sözleşmelerinin noterlerde yapılmasına imkan tanıyan kanun düzenlemesi gerçekleştirilmişti. Tabii uygulamadaki eksiklikleri de hep beraber ve sizinle konuşarak, neler yapılması gerektiğini kararlaştırarak eğer yasayla ilgili bir düzenleme gerekirse milletvekillerimizin takdirlerine sunmak gerekir” ifadelerine yer verdi.

Kardeş Ülkelerin Noterler Birliğinden Ziyaret

Türk Dünyası Noterler Birliği Mutabakat Zaptı’nın imzalanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, “Kardeş ülkelerin noterler birliği başkanları Ankara’ya geldiler. Bu sayede kardeş ülkelerimizden 5 üye, 2 gözlemci ülkemizi ziyaret ettiler. Bu zapt Türk devletlerindeki vatandaşların noterlik işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması ve katılımcı ülkeler arasındaki denkliğin sağlanması açısından çok önemli bir zapttı. Türk Devletleri Teşkilatı olarak sadece Noterler Birliği değil, birçok alanda Savcılar Birliği ve Yüksek Hakimler Kurulu Birliği gibi alanlarda birlikler oluşturuyoruz” dedi.