Bakan Tunç AYM'nin 703 sayılı KHK Kararını Değerlendirdi

Bakan Tunç AYM'nin 703 sayılı KHK Kararını Değerlendirdi
Bakan Tunç tarafından AYM'nin rektör ve Merkez Bankası başkanlarının atama usulünde değişikliğe ilişkin kararı değerlendirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) rektör ve Merkez Bankası başkanlarının atama usulünde değişikliğe giden 703 sayılı kanun hükmünde kararnamenin bazı hükümlerini iptal etmesi ile ilgili değerlendirmeler yaparak 703 sayılı KHK'nın tamamının iptalinin reddedildiğinin altını çizdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya yönelik açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un Sosyal Medyadan Yaptığı Paylaşımdaki İfadeler Şöyle:

“21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilmiştir.

7142 sayılı Yetki Kanununun çerçevesi, tamamen Anayasa değişikliğine uyum şeklinde çizilmiştir.

Söz konusu Yetki Kanununa dayanılarak hazırlanan 703 sayılı KHK, yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9/7/2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi, 703 sayılı KHK’nın iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağlamış, bazı hükümler hakkında iptal kararı vermiş, KHK'nın tümünün iptali istemini ise reddetmiştir.

Anayasa Mahkemesi, iptal kararı verdiği düzenlemeleri, şekli yönden değerlendirmiş, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaşmış ve gereğinin yapılması için de kanun koyucuya 12 aylık süre tanımıştır.

Anayasanın 104. maddesinde de belirtildiği üzere üst kademe kamu yöneticilerini atama görevi Cumhurbaşkanına aittir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir. Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüktedir.

Hal böyleyken çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasadan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibariyle geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır.”