Ünlü İsimlerin Tıbbi Ürün Tanıtımında Yer Alması Yasaklanacak

Ünlü İsimlerin Tıbbi Ürün Tanıtımında Yer Alması Yasaklanacak
Beşerî tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tanıtım faaliyetlerine yönelik yeni bir düzenleme geliyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Tıbbi ürün tanıtımında ünlü isimlerin rol alması yasaklanacak.

Türkiye Gazetesi'ndeki taslak çalışmaya göre hâlihazırda hekim, diş hekimi ve eczacılara yapılabilen tanıtım ve dağıtılabilen ürünler, özel tıbbi amaçlı gıdalarla sınırlı olmak kaydıyla diyetisyenlere yönelik de yapılabilecek.

Bu meslek gruplarına yapılan ziyaretler, artık elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek. Ürün tanıtım temsilcileri, bu meslek grupları haricindeki sağlık meslek mensuplarına herhangi bir ürün ve benzerini tanıtamayacak, tanıtım malzemesi ve tanıtım materyali veremeyecek.

Ürün tanıtımlarında, ürün kullanımını gereksiz yönde teşvik edecek ya da beklenmeyen riskli durumlara sebep olabilecek yanıltıcı, abartılı veya doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler olmayacak. İlgi çekici ve ürünün kendisi ile doğrudan ilgisi olmayan ifade ve görüntü yer almayacak.

Tanıtımlarda ünlüler yer almayacak ve sağlık mensupları izin almadan tanıtımlarda rol alamayacak.