Hayvanların Kayıt ve Küpeleme İşlemlerinde Değişikliğe Gidildi

Hayvanların Kayıt ve Küpeleme İşlemlerinde Değişikliğe Gidildi
Ülkemizde canlı hayvan açığının kapatılması için ithal edilen koyun ve keçi ile sığır cinsi hayvanların kayıt ve küpeleme işlemlerinde yeni düzenleme yapıldı.

Yurdun canlı hayvan açığının kapatılması için yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde, Resmi Gazete'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yapılan yönetmelik değişikliğiyle beraber, ithal edilen hayvanların sisteme kaydedilme süreleri ile kulak küpelerinde bulunması gereken özelliklerde değişikliğe gidildi.

Bakanlıkça yapılan yönetmelik değişikliğine göre, hayvanların ithalat ve karantina süreçlerinin tamamlanması beklenmeden kayıt altına alınarak aşı ve olası hastalık kayıtlarının yapılması ve izlenmesi hedeflendi.

Yeni düzenleme çerçevesinde elektronik kulak küpesi çalışmaları sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanlarda geçilmesi planlanan elektronik kulak küpesi uygulamasına eş zamanlı olarak geçilmesi, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve Türk Standardları Enstitüsü'nce yenilenen TS 7808 sayılı "Hayvan Künyeleri" standardına uygun kulak küpelerinin kullanılabilmesi amacıyla il müdürlüklerinin stoklarındaki fazla sayıdaki kulak küpelerinin farklı kentlerde uygulanmak suretiyle tüketilmesi sağlanacak.