14 Mayıs 2024 Resmi Gazete'de Yeni Kararlar ve Duyurular Yayımlandı

14 Mayıs 2024 Resmi Gazete'de Yeni Kararlar ve Duyurular Yayımlandı
32546 sayılı Resmi Gazete'de yer alan ve vatandaşlar tarafından takip edilen kararlar, duyurular, tebliğler ve yönetmelikler yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 32546 sayılı ve 14 Mayıs 2024 tarihli baskısı çıktı. Büyük bir merakla beklenen yeni karalar, yönetmelikler, duyurular ve tebliğler yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısındaki önemli başlıklar şu şekilde:

Resmi Gazete'deki Yönetmelikler

 • Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete'deki Tebliğler

 • Veteriner Biyolojik Ürün ve Hayvan Tanımlama Araçlarının Bedelleri ile Uygulama Ücretlerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2024/11)
 • Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/18)

Resmi Gazete'deki İlan Bölümü

 1. Yargı İlânları
 2. Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
 3. Çeşitli İlânlar
 • T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'nin Tamamı İçin Tıklayınız!