Kamu Alacakları Gecikme Zammında Artış! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kamu Alacakları Gecikme Zammında Artış! Resmi Gazete'de Yayımlandı
Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de, kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranlarının artırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı.

Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5’ten yüzde 4,5’e yükseltildi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 48 olarak belirlendi. Bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.